NL  De BegripsAcademie werd in 2010 opgericht door Mayleen de Hoog en Ewald Theunisse. Middels training, coaching en onderwijs werkt de BegripsAcademie sindsdien aan een simpele missie: het vergroten van onderling begrip tussen mensen. Op de werkvloer, in de klas maar ook in de liefde en op plekken en momenten dat het spannend tussen mensen is. 

Het instrumentarium dat de BegripsAcademie daarvoor ontwikkelde heet de BegripsCode. Vele duizenden mensen leerden de afgelopen jaren de BegripsCode kennen en deden en doen er op alle mogelijke manieren hun voordeel mee. Bij de overheid (van Ministeries en de Nationale Politie tot gemeenten), in de zorg (van ziekenhuizen tot huisartsenpraktijken), in het onderwijs (primair, voortgezet en hoger) en in het bedrijfsleven (van ICT tot banken uitzendorganisaties). Overal kortom waar verbinding en onderling begrip essentieel zijn. 

De BegripsAcademie wilde al langer haar gedachtegoed en instrumentarium voor veel grotere groepen beschikbaar maken. De pandemie bracht deze ambitie in een stroomversnelling. En nu zijn er dan Expeditie Begrip en de Circles of Understanding: twee unieke online programma's die de praktische en o zo effectieve inzichten en vaardigheden van de BegripsCode voor een veel groter publiek bereikbaar maken. 


EN The Academy of Understanding was founded in 2010 by Mayleen de Hoog and Ewald Theunisse. Since then, training, coaching, education and publications were and are the Academy's means of contributing to a simple mission: enhancing mutual understanding between people. On the working floor, in class-rooms, in love and friendships and in all kinds of situations where tensions between people tend to rise.

The toolbox the Academy developed was called the Code of Understanding. Thousands and thousands of people discovered its values and benefit from it on a daily basis.  In Government organizations (Ministries, the Dutch National Police, city government), in health care (from hospitals to general practices), in education (from primary to secondary to higher education) and in the corporate world (ICT,  financials, automotive,  hospitality). Everywhere where understanding and connection are crucial criteria for success and well-being.

The Academy has a long-felt ambition to make her insights and instruments available to larger audiences with limited budgets. The pandemic speeded up the realization of this dream, that is presented here on this portal.